Tariflər və maliyyə hesabatları

Radio və televiziya yayım tarifləri

Rəqəmli televiziya və radio yayımı tarifləri

“Teleradio” İB-nə məxsus bina, sahə və qüllələrdə kənar təşkilatlara məxsus avadanlıqların yerləşdirilməsi və xidmət göstərilməsinə görə aylıq tariflər

Dövlət radiorabitə, radioyayım və televiziya yayımı texniki vasitələrindən istifadə olumasına görə tariflər

Yerüstü peyk stansiyalarından istifadə etməklə Beynəlxalq peyk rabitə kanallarının Azərbaycan tərəfinin təşkili üçün

Maliyyə hesabatları


2017-ci il üzrə:


Konsolidə edilmiş pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat


Konsolidə edilmiş məcmu gəlir haqqında hesabat


Konsolidə edilmiş maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat


Konsolidə edilmiş kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat


2016-cı il üzrə:


Müstəqil auditorun rəyi


Mühasibatlıq balansı


Mənfəət və zərər


Kapitalda dəyişikliklər haqqında


2015-ci il üzrə:


Qeydlər


Qeydlər-davamı


Pul vəsaitlərinin hərəkəti


Mühasibat balansı


Mənfəət və zərər


Kapitalda dəyişikliklər haqqında


Auditor rəyi


2014-cü il üzrə:


Maliyyə hesabatlarının hazırlanması və təsdiq edilməsi ilə bağlı rəhbərliyin məsuliyyətinə dair hesabat


Auditor Rəyi


Mühasibat Balansı


Mənfəət və zərər haqqında hesabat

Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat


Pul vəsaitinin hərəkəti haqqında hesabat


2013-cü il üzrə:

Maliyyə hesabatlarının hazırlanması və təsdiq edilməsi ilə bağlı rəhbərliyin məsuliyyətinə dair hesabat


Auditor Rəyi


Mühasibat Balansı


Mənfəət və zərər haqqında hesabat


Kapitalda dəyişikliklər haqqında Hesabat


Pul vəsaitinin hərəkəti haqqında Hesabat

Leave a Comment