Tariflər və maliyyə hesabatları

Radio və televiziya yayımı tarifləri

Rəqəmli televiziya və radio yayımı tarifləri

“Teleradio” İB-nə məxsus bina, sahə və qüllələrdə kənar təşkilatlara məxsus avadanlıqların yerləşdirilməsi və xidmət göstərilməsinə görə aylıq tariflər

Dövlət radiorabitə, radioyayım və televiziya yayımı texniki vasitələrindən istifadə olumasına görə tariflər

Yerüstü peyk stansiyalarından istifadə etməklə Beynəlxalq peyk rabitə kanallarının Azərbaycan tərəfinin təşkili üçün

2019-cu il üzrə maliyyə hesabatları:

2018-ci il üzrə maliyyə hesabatları:


2017-cı il üzrə maliyyə hesabatları:


2016-cı il üzrə maliyyə hesabatları:


2015-ci il üzrə maliyyə hesabatları:


2014-cü il üzrə maliyyə hesabatları:


2013-cü il üzrə maliyyə hesabatları: