Tariffs and Financial Statements

Tariffs for radio and television broadcasting

 

Tariffs for digital television and radio broadcasting:

Rəqəmli televiziya və radio yayımı tarifləri

Monthly tariffs for placement and maintenance of equipment belonging to external organizations in buildings, areas and towers belonging to Teleradio PU:

“Teleradio” İB-nə məxsus bina, sahə və qüllələrdə kənar təşkilatlara məxsus avadanlıqların yerləşdirilməsi və xidmət göstərilməsinə görə aylıq tariflər

Tariffs for the use of technical means of state radio communication, radio broadcasting and television broadcasting:

Dövlət radiorabitə, radioyayım və televiziya yayımı texniki vasitələrindən istifadə olumasına görə tariflər

Tariffs for the organization of Azerbaijan side of international satellite communication channels using terrestrial satellite stations:

Yerüstü peyk stansiyalarından istifadə etməklə Beynəlxalq peyk rabitə kanallarının Azərbaycan tərəfinin təşkili üçün

Financial statements for 2019:

Financial statements for 2018:


Financial statements for 2017:

Statement of consolidated cash flow:
Konsolidə edilmiş pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Statement of consolidated gross Income:
Konsolidə edilmiş məcmu gəlir haqqında hesabat

Statement of consolidated financial position:
Konsolidə edilmiş maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Statement of changes in consolidated capital:
Konsolidə edilmiş kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat


Financial statements for 2016:

The Independent Auditor’s Report:
Müstəqil auditorun rəyi

Balance sheet:
Mühasibatlıq balansı

Profit and loss:
Mənfəət və zərər

About changes in capital:
Kapitalda dəyişikliklər haqqında


Financial statements for 2015:

Notes:
Qeydlər

Notes-continued:
Qeydlər-davamı

Cash Flow:
Pul vəsaitlərinin hərəkəti

Balance sheet:
Mühasibat balansı

Profit and loss:
Mənfəət və zərər

About changes in capital:
Kapitalda dəyişikliklər haqqında

Auditor’s report:
Auditor rəyi


Financial statements for 2014:

Statement of management’s responsibility for preparation and approval of financial statements:
Maliyyə hesabatlarının hazırlanması və təsdiq edilməsi ilə bağlı rəhbərliyin məsuliyyətinə dair hesabat

Auditor’s report:
Auditor Rəyi

Balance sheet:
Mühasibat Balansı

Statement  of profit and loss:
Mənfəət və zərər haqqında hesabat

Statement of changes in capital:
Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat

Statement of cash flow:
Pul vəsaitinin hərəkəti haqqında hesabat


Financial statements for 2013:

Statement of management’s responsibility for preparation and approval of financial statements:
Maliyyə hesabatlarının hazırlanması və təsdiq edilməsi ilə bağlı rəhbərliyin məsuliyyətinə dair hesabat

Auditor’s report:
Auditor Rəyi

Balance sheet:
Mühasibat Balansı

Statement  of profit and loss:
Mənfəət və zərər haqqında hesabat

Statement of changes in capital:
Kapitalda dəyişikliklər haqqında Hesabat

Statement of cash flow:
Pul vəsaitinin hərəkəti haqqında Hesabat

 

 

Leave a Comment