Respublikada teleradio yayımlarının tarixi

Müstəqillik dövründə Azərbaycanda radio-televiziya yayım şəbəkəsinin inkişafı

 
Respublikamızda radio-televiziya yayım şəbəkəsinin inkişafı ağır, keşməkeşli, lakin, şərəfli bir yol keçmişdir. Hələ keçən əsrin 20-ci illərində keçmiş Sovetlər Birliyində birincilər sırasında radiorabitə və radio yayımın tətbiqinə başlanılmış, barmaqla sayıla bilən milli kadrların bilavasitə köməyi ilə 50-ci illərin ortasında televiziya yayım şəbəkəsinin özülü qoyulmuşdur. 1969-cu ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyə başlaması ilə Respublikada radio-televiziya yayım şəbəkəsinin genişlənməsi daha da vüsət almışdır. O vaxtki Respublika rəhbərliyinin bilavasitə qayğısı sayəsində ayrılıqda fəaliyyət göstərən Respublika Televiziya Mərkəzi və Radio Mərkəzinin mütəxəssislərinin fədakar əməyi nəticəsində artıq keçən əsrin 80-cı illərinin ortalarında bir neçə radio və televiziya proqramının Respublikanın 90-95% əhalisi yaşayan yaşayış məntəqələrində yayımı təmin edilmişdir. 1988-ci ildən başlayaraq keçmiş SSRİ-nin dağılması istiqamətində baş verən hadisələr təəssüf ki, Respublikada radio-televiziya yayım şəbəkəsinin inkişafını ləngitdi və şəbəkənin tənəzzülünə və qismən dağılmasına gətirib çıxardı. 1991-ci ildə Azərbaycanın yenidən müstəqillik qazanması ilə radio-televiziya yayım şəbəkəsinin keçmiş Sovetlər Birliyinin mərkəzləşdirilmiş şəbəkəsindən ayrılması, tənəzzülün dayandırılması və şəbəkənin müstəqil inkişafı üçün tədbirlər görülməyə başlanıldı. Lakin, o vaxtlar bu işlər çox ləng davam edirdi. Belə ki, mövcud radio-TV vericilərinin mənəvi və fiziki cəhətdən köhnə olması, lampalı vericilərin əksəriyyət təşkil etməsi, iqtisadi əlaqələrin dağılması ilə ehtiyat hissələrinin əldə edilməsində çətinliklərin olması, eləcə də, Ermənistan Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Respublikanın bəzi bölgələrində yayım keyfiyyətinin və əhatəsinin aşağı düşməsinə, hətta, Naxçıvan MR-da və bir sıra bölgələrdə yayımın kəsilməsinə gətirib çıxardı. 1993-cü ildə Heydər Əliyevin ikinci dəfə Azərbaycana rəhbərliyə qayıtması Respublikada digər sahələrdə olduğu kimi radio-televiziya yayım şəbəkəsində bərpa və inkişaf tədbirlərinin görülməsinə təkan verdi. Keçmiş Rabitə Nazirliyinin tabeçiliyində olan Radio-Mərkəzi və Respublika Televiziya Ötürücü Mərkəzinin bazasında yaradılmış Teleradio İB-nin mütəxəssisləri tərəfindən mövcud avadanlıqların texniki parametrlərinin bərpası, Rusiya və Çexiya istehsalı olan avadanlıqların tədricən daha müasir avropa ölkələrinin istehsalı olan avadanlıqlara dəyişdirilməsi işləri həyata keçirildi. Respublikada 1992-1993-cü illərdən başlayaraq Türkiyənin TRT TV proqramının, sonralar isə TGRT proqramlarının yayımı təşkil edildi. ANS, BMTİ kimi özəl TV kanallar, eləcə də Milli Televiziyanın 2-ci proqramı olan AzTV2 fəaliyyətə başladı. Məhz bu dövrdən başlayaraq ölkə rəhbərliyinin bilavasitə qayğısı nəticəsində Teleradio İB-nin mütəxəssisləri tərəfindən radio-TV yayımının inkişafı üzrə məqsədyönlü tədbirlərin həyata keçirilməsinə başlanıldı. 1996-cı ildə Bakıda Yeni Teleqüllədə yerüstü peyk stansiyası qurulmaqla, ilk dəfə Azərbaycan Televiziyasının Türksat peykindən rəqəmli rejimdə yayımına başlanıldı ki, bu da nəinki Respublikamızda, eləcə də Türkiyə, Qafqaz, Orta Asiya və Yaxın Şərqdə Milli Televiziyanın fərdi qəbuluna imkan yaratdı.

– Bakı şəhərində tikintisi 1981-ci ildə başlanılmış, lakin, sonradan dayandırılmış unikal bir obyektin Yeni Teleqüllə Kompleksinin 1996-cı ildə istismara verilməsi ilə Bakıda yayımlanan proqramların sayı və keyfiyyət yüksəldildi.

– Respublika şəbəkəsində desimetrlik diapazona keçirilməklə, bir neçə yeni vericinin istismara verilməsi təmin edildi.

– 1997-ci ildə Bakı şəhərində radio proqramlarının ənənəvi uzun, orta və qısa dalğalarda yayımı ilə yanaşı Azərbaycanda ilk dəfə olaraq, FM diapazonunda yayım təşkil edildi.

– 1997-2000-ci illərdə dövlət radio-TV proqramları ilə yanaşı ANS, Space TV, Lider TV kimi özəl kanallar, eləcə də Türkiyənin NTV, STV, Kanal D TV proqramları, France Radio, Radio Rossiya, Bürc FM radio proqramlarının yayımı təşkil olundu.

– 1998-2005-ci illərdə Teleradio İB-nin mütəxəssisləri tərəfindən mövcud radio-televiziya yayım şəbəkəsinin rekonstruksiyası və genişləndirilməsi işləri davam etdirilmişdir. Belə ki, AzTV proqramını yayımlayan Bakı, Naxçıvan, Ordubad, İmişli, Gəncə, Lerik, İvanovka, Danaçı RTVS-lərdəki mənəvi və fiziki cəhətdən köhnəlmiş 5 kVt-lıq güclü TV vericilər daha müasir tranzistorlu desimetrlik TV vericiləri ilə əvəz edilmişdir.

– 30-dan yuxarı orta güclü (100-500 Vt) müasir TV vericiləri quraşdırılmaqla, lampalı vericilər istismardan çıxarılmış; – 200-dən yuxarı kiçik güclü yeni TV vericiləri (2-15 Vt) alınaraq, TV qəbulu olmayan yaşayış məntəqələrində AzTV proqramının yayımı üçün istismara verilmişdir.

– Efir qəbulu ilə işləyən televiziya retranslyatorları tamamilə peykdən qəbula keçirilmişdir.

– Respublika və Araz Radio proqramlarının regionlarda yayımı üçüm 20 ədəd müxtəlif güclü (250 VT, 1,5 kVt) FM vericiləri alınaraq, Teleradio İB-nə məxsus radio-TV stansiyalarında istismara verilmişdir.
– AzTV, Respublika və Araz radio proqramlarının qəbulu üçün 350-dən yuxarı peyk qəbul stansiyası alınaraq, R/TV stansiyalarında quraşdırılıb istismara verilmişdir.

– 2003-cü ildə ilk dəfə radio-TV proqramlarının lifli-optik kabel vasitəsilə ötürülməsi tətbiq edilmiş, AzTV ilə Yeni Teleqüllə arasında uzunluğu 2,5 km olan lifli-optik radio-TV ötürücü xətti istifadəyə verilmişdir.

– 2003-cü ildə AzTV proqramının peykdən Avropaya yayımının təmin edilməsi üçün SESAT 360 peykinə işləyən yerüstü TV ötürücü peyk stansiyası Yeni Teleqüllədə istismara verilmiş və AzTV proqramının alternativ peykdən yayımı təşkil edilmişdir.

– Bakı və Abşeron yarımadasında AzTV1 və AzTV2 proqramlarının yayım keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün Yeni Teleqüllənin 310 metr səviyyəsində gücü 20 kVt olan unikal antena sistemi layihələndirilmiş və alınaraq, istismara verilmişdir.

– 2004-cü ildə ilk dəfə olaraq regionlarda Respublika və Araz proqramlarının peykdən ötürülməklə stereo yayımı təmin edilmiş və RDS sistemi tətbiq edilmişdir.

– 2003-cü ildə İlham Əliyevin Prezident seçilməsi, eləcə öz fərmanı ilə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin yaradılmasından sonra, Azərbaycanda radio-televiziya yayım şəbəkəsinin daha intensiv inkişafına və daha müasir texnologiyalarının tətbiqinə bilavasitə zəmin yaratdı.

– 2004-cü ildə Teleradio İB-nin mütəxəssisləri tərəfindən Zaqafqaziyada və Orta Asiyada ilk dəfə olaraq Azərbaycanda rəqəmli yerüstü TV-nin (DVB-T standartlı) sınaq yayımına başlanıldı. Bu məqsədlə, Bakı şəhərində 300 Vt-lıq rəqəmli TV verici sistemi alınıb quraşdırılaraq istismara verildi və eyni vaxtda bir verici ilə 4 TV proqramının yüksək keyfiyyətlə yayımı təşkil olundu.  Respublikada kiçik güclü TV stansiyaların daha güclü TV stansiyaları ilə əvəz edilməsi işləri aparılmaqla, Respublikada gücünə və yayım əhatəsinə görə analoqu olmayan müasir tələblərə tam cavab verən Gülüstan RTYS (Ağsu rayonunda) istismara verilmişdir. Teleradio İB-nin mütəxəssisləri tərəfindən nəinki Respublika ərazisində, eləcə də qonşu Gürcüstan və Dağıstan ərazisində Azərbaycanlılar yaşayan yaşayış məntəqələrində AzTV proqramının yayımı üçün 20 ədəd müxtəlif güclü TV vericiləri quraşdırılmışdır.  Respublika Prezidentinin İctimai TV və radiosunun yaradılması barədə müvafiq sərəncamına əsasən, Teleradio İB tərəfindən qısa müddətdə İctimai radio və TV proqramlarının Türksat peykindən ötürülməsi və Respublikanın əhalisinin 99 faizini əhatə etməklə, yayımı təmin edilmişdir.
Hazırda, Respublika ərazisində 10-12 ədəd ümumrespublika miqyasında yayımlanan TV proqramı, 12 ədəd regional özəl TV proqramı və 12 ədəd radio proqramı müxtəlif əhatə səviyyələri ilə yayımlanır. Respublikada əhali yaşayan ərazilərin 99,7 faizi rəqəmli TV yayımı ilə təmin olunmuşdur.