TRİB

Birliyin idarəetmə aparatı;
Bakı Radio Televiziya yayım filialı;
Mərkəzi Radio Televiziya yayım filialı;
Gəncə Radio Televiziya yayım filialı.