Maliyyə Hesabatları

 2016-cı il üzrə maliyyə hesabatları:

 2015-ci il üzrə maliyyə hesabatları:

 

 Qeydlər

 

 Qeydlər-davamı

 

 Pul vəsaitlərinin hərəkəti

 

 Mühasibat balansı

 

 Mənfəət və zərər

 

 Kapitalda dəyişikliklər haqqında

 

 Auditor rəyi

 

 2014-cü il üzrə maliyyə hesabatları:

 

                 AR_Cover2

 

 

 

 

 

 

 

2013-cü il üzrə maliyyə hesabatları:

 

 AR_Cover