Maliyyə Hesabatları

Teleradio İB-nin İllik Maliyyə Fəaliyyəti haqqında 2018-ci il üzrə hesabatı

 


2017-cı il üzrə maliyyə hesabatları:

 

Konsolidə edilmiş pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
Konsolidə edilmiş məcmu gəlir haqqında hesabat
Konsolidə edilmiş maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
Konsolidə edilmiş kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat

 2016-cı il üzrə maliyyə hesabatları:


2015-ci il üzrə maliyyə hesabatları:

 Qeydlər
 Qeydlər-davamı
 Pul vəsaitlərinin hərəkəti
 Mühasibat balansı
 Mənfəət və zərər
 Kapitalda dəyişikliklər haqqında
 Auditor rəyi

2014-cü il üzrə maliyyə hesabatları:

 

                 AR_Cover2

 

 

 

 

 

 

 


2013-cü il üzrə maliyyə hesabatları:

 

 AR_Cover