Fəaliyyətimiz

Quba RTYS. Təmirdən sonra və kommersiya yayımının açılış mərasimi.
Şəki RTYS. Təmirdən sonra açılış mərasimi.
Danaçı RTYS. Təmirdən sonra açılış mərasimi.
Bakı Dispetçer Yayıma Nəzarət Xidməti və UQD Yayım Sexinin Yayıma Nəzarət otaqları.