2014

                                              Teleradio İB-nin  31 dekabr 2014-cü il tamamlanan il üzrə Maliyyə Hesabatları                                                                

AR_Cover2

Maliyyə hesabatlarının hazırlanması və təsdiq edilməsi ilə bağlı rəhbərliyin məsuliyyətinə

dair hesabat

 Auditor Rəyi 

Mühasibat Balansı

Mənfəət və zərər haqqında hesabat

Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat

Pul vəsaitinin hərəkəti haqqında hesabat

                                                                                                                                                                                                 

27.06.2015